De vereniging

 De Huurdersvereniging Torenflat (HVT) is in 1982 opgericht om de belangen van de bewoners van de Torenflat te kunnen behartigen. De huurdersvereniging is het aanspreekpunt voor alle "woonzaken" in de ruimste zin van het woord. Wij onderhouden contact met de (nieuwe) verhuurder van de flat Vestia Noord Nederland over onder meer het onderhoud van de flat, functioneren van de liften en het zo veilig mogelijk houden van de flat.
Verder hebben wij wanneer nodig contact met de gemeente. Kortom, we proberen als huurdersvereniging de belangen van de huurders op zoveel mogelijk terreinen te behartigen.

U kunt uw vragen en opmerkingen ook aan ons doorgeven via brievenbus nr. 768 op de 19e verdieping.

Met vriendelijke groet,

Mr. P.G.A. Oliemans
HET BESTUUR: 
Naam Huisnummer Verdieping
De Heer Mr. P.G.A. Oliemans
Voorzitter
telefoon: 030 695 04 64
e-mail: pauloliemans@torenflat.nl
768 19
Mevrouw Ineke van Grondelle
Secretaris
786 19
Rick Reuser
Penningmeester
132 3 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Klik hier voor het reglement (.pdf bestand).