donderdag 17 november 2016

Wijziging Takenpakket Huismeester

Geachte leden van bewonerscommissies, huurdersafgevaardigde en contactpersoon, (als zodanig staat u momenteel bij HOP geregistreerd).

Sinds de overname in 2015 van onze appartementencomplexen door Patrizia is het takenpakket van de huismeester beperkt tot werkzaamheden in de algemene ruimtes van het complex. In de woning mocht hij niets doen. Na veel overleg van het bestuur van uw huurdersorganisatie met Patrizia en MVGM is er nu toch een uitbreiding van het takenpakket van de huismeester tot stand gekomen. De huismeester mag nu ook eenvoudige kleine herstellingen binnen de woning uitvoeren. Een bewoner kan hiervoor contact opnemen met de huismeester of een briefje in de blauwe brievenbus van de huismeester doen.

Het is belangrijk dat alle bewoners van uw complex kennis kunnen nemen van het TAKENPAKKET HUISMEESTER en in het bijzonder van de bijlage bij PUNT 11. Wilt u de meegestuurde bijlagen aanbrengen op de prikborden zodat alle bewoners hiervan kennis kunnen nemen.

Met vriendelijke groet,

Cor Schults
Secretaris HOP

Bijlage

donderdag 17 september 2015

Afrekening service en verwarmingskosten

Geachte heer Kwant.

Ondanks herhaalde verzoeken van de Huurdersvereniging hebben de huurders van De Torenflat, tot op heden nog geen afrekening service- en verwarmingskosten mogen ontvangen.
Ook is het door de huurders teveel betaalde aan verwarmingskosten nog niet aan hen terugbetaald.

Hierbij wordt MVGM Gesommeerd om uiterlijk op maandag 28 september de huurders een afrekening service- en verwarmingskosten te doen toekomen en nog dezelfde dag het door de huurders teveel betaald, aan hen terug te storten.
Wordt hieraan door MVGM niet voldaan, dan wordt MVGM bij deze nu voor alsdan in gebreke gesteld en zullen rechtsmaatregelen volgen.

Inmiddels verblijve,

Met vriendelijke groet,
P.G.A. Oliemans.

maandag 5 mei 2014

Asbesthoudend materiaal

Geachte heer/mevrouw Kantoor Complexbeheerder,

Vestia heeft in agelopen weken een onafhankelijk bouwkundig onderzoek uitgevoerd in een woning binnen uw complex. Wij weten inmiddels dat er asbesthoudend materiaal in deze woning aanwezig is. In deze brief informeren wij u hierover.

Asbesthoudend materiaal in uw woning
In de overige woningen in uw complex vermoden wij dat op de volgende plaats(en) asbesthoudend materiaal aanwezig is (zie bijlagen):
  • gangkast;
  • plaatmateriaal in het paneel boven de voordeur;
  • plaatmateriaal in het paneel bij het kozijn van de achtergevel.
Asbest is vanaf 1945 tot begin jaren '90 regelmatig als bouwmateriaal gebruikt in woningen, omdat het sterk, slijtvast, isolerend en brandwerend was. De risico's voor de gezondheid werd pas later bekend. Vanaf 1993 is het gebruik van asbest verboden. In uw woning, die dateerd van voor 1994, is destijds bij de bouw ook asbesthoudend materiaal toegepast.

Wij informeren u graag volgens de richtlijnen en van de Rijksoverheid over deze bevinding en de te nemen stappen. Deze stappen zijn per situatie verschillend, maar Vestia houdt zich aan de geldende wetgeving. Vestia wil uiteraard asbest veilige woning verhuren om te voorkomen dat er risico's onstaan voor mens en mileu.

Welke stappen nemen wij voor een asbestveilige woning

Gankast inspecteren en dichtmaken
Om risico's te voorkomen worden de gankasten in alle woningen van uw complex de komende periode nader door een gespecialiseerd bedrijf geinsppecteerd op bescadigingen aan het asbesthoudende materiaal in de kast. Als er geen beschadegingen zijn, word de gankast in iedergeval voorgoed geheel of gedeeltelijk afgesloten door firma Van Ooyen Bouw. Dat betekend dat u helaas in de toekomst geen gebruik meer kunt maken van het deel van deze kast of van de gehele kast.

Mocht er wel sprake zijn van beschadeging aan het asbesthoudende materiaal in deze gankast, dan zal voor die betrokken woning een vervolgonderzoek gedaan worden met bijpassende maatregelen.

Panelen
Voor het asbesthoudende materiaal dat op enkele panelen in uw woning is toegepast geldt, net als voor de hiervoor genoemde gankast, onderstaand advies:
  • Verzaag, verschuur of breek asbesthoudend materiaal nooit. Boor ook niet in asbesthoudend materiaal.
  • Als u ziet dat het paneel beschadigd is, neem dan contact op met Vestia.
  • Verwijder nooit zelf asbesthoudend materiaal, maar ook geen zeilresten of oude gelijmde vloerbedekking.
Neem altijd contact op met Vestia als u asbesthoudend materiaal in uw woning wilt verwijderen.

Asbesthoudend materiaal is (zonder beschadegingen) niet gevaarlijk en kan in uw woning blijven zitten. Er is geen reden tot ongerustheid. U loopt geen risico zolang u het asbesthoudend materiaal niet bewerkt of verwijdert.

Afspraak
U kunt in bijgesloten planning zien welke dag en in welke tijdsblok u bent ingedeeld. Een en ander neemt ruim een kwartier in beslag. Wij verzoeken u hierbij dringend om op e-mailadres STW_secretariaat@vestia.nl te bevestigen dat u tijdens dit tijdsblok aanwezig bent. Vergeet hierbij niet uw naam en adres te vermelden.

Wanneer wij voor 7 mei 2014 geen bevestiging van u hebben ontvangen nemen wij telefonisch contact met u op. Wij rekenen op uw medewerking.

Informatie
U ontvangt bij deze brief ook een overzicht met plattegronden en fotos waar in uw woning asbesthoudend materiaal is verwerkt. bewaar deze informatie goed.

Uitgebreide informatie over asbesthoudend materiaal vind u ook op onze website en op website van de Rijksoverheid.
www.vestia.nl, ga naar service voor huurders- wonen - veiligheid en gezondheid en asbest.
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest

Gemeente Zeist
Wij hebben over de door ons gekozen aanpak vooraf contact gehad met de gemeente Zeist.

Vragen?
Heeft u nog vragen over deze brief? Dan kunt u op maandag 12 en dinsdag 13 mei aanstaande van 8:00 tot 15:30 uur langskomen op het kantoor van complexbeheerder Azam Khan om deze te stellen aan Olaf Lautenschutz (onze deskundige asbestveiligheid).

Wanneer u daartoe niet in de gelegenheid bent kunt u van maandag tot en met donderdag van 8:00 tot 15:00 uur contact met hem opnemen via telefoonnummer 06 27 13 85 28. U kunt ook zijn voicemail inspreken met uw vraag.

Met vriendelijke groet,
Vestia

Bijlage 1
Bijlage 2