vrijdag 23 december 2011

Fijne feestdagen en de beste wensen!

De Huurdersvereniging Torenflat wenst u fijne feestdagen en al het goeds voor 2012!

Toepasselijke poster:

vrijdag 16 december 2011

Vestia beantwoordt vragen

Samenvatting van antwoorden van Vestia (lees: Vestia Noord Nederland) op vragen die door bewoners zijn gesteld via www.torenflat.nl, samengevat in 10 punten.
Datum: 9 december 2011

1. Communicatie bij klachten en vragen (vaak geen bericht)
  • Huurders die nog geen bericht terug hebben ontvangen, kunnen dit aangeven bij Azam.
  • Het gebeurt dat soms klachten of vragen via de website worden ingediend zonder contactgegevens, wat reageren onmogelijk maakt.
  • Verder is Vestia bezig met het verbeteren van het proces.

2. Ongedierte: vliegjes en ratten
  • Voor ongedierte zoals ratten, muizen en kakkerlakken (waarbij "flat-breed" opgetreden moet worden) is er het telefoonnummer zoals dat op torenflat.nl staat.
  • De vliegjes vallen hier niet onder. Maar Vestia heeft er wel onderzoek naar gedaan: ze vliegen in zwermen tegen de flat op en leggen daar eitjes (eenmalig) wat plaatselijk grote zwermen kan veroorzaken. Wat Vestia wel wil doen is via Azam informatie verzamelen en verspreiden wat bewoners kunnen doen als ze dit probleem hebben, voor volgende zomer.

3. Vuilcontainers (status?)
  • Er komt een gesloten container. De gemeente wil het eerst een half jaar proef doen. Medio januari 2012 ontvangen de bewoners hier bericht over van Vestia hoe het precies

donderdag 15 december 2011

Gezocht: toneelspelers en musici

Onlangs ontvingen wij onderstaand verzoek. Het is een oproep aan musici en toneelspelers om mee te werken aan een grandioos muziektheaterproject in Zeist! Bij deze de oproep aan de Torenflatbewoners.

Geachte leden van de bewonerscommissies van Zeist Noord,

Zou u zo goed willen zijn deze mail door te sturen naar de bewoners? 

Heel hartelijk dank,
Annemargriet 

Aan alle inwoners van Zeist-Noord,,

Op de site www.krijtkring.nl vindt u informatie over De Kaukasische Krijtkring, het muziektheaterproject waarmee in Zeist het 300-jarig bestaan van De Vrede van Utrecht gevierd wordt. Het uitgangspunt is  50 amateurs te vinden die onderling in alle opzichten van elkaar verschillen, dus wat betreft achtergrond, opleidingsniveau, geloof, huidskleur enz. Door een jaar lang intensief met elkaar samen te werken aan een muziektheaterproject leer je naar elkaar luisteren, je leert ieders eigenaardigheden kennen en accepteren. De zeer diverse groep wordt één geheel. De voorstelling begint met een filmpje waarin onze burgemeester de hoofdrol heeft.
 
Ik hoop van harte dat iedereen die mee wil doen zich aanmeldt en dat u deze mail doorstuurt

dinsdag 6 december 2011

Workshop: Omgaan met hangjongeren

Onlangs ontvingen wij een uitnodiging voor de workshop "Omgaan met hangjongeren, hoe doe je dat?", georganiseerd door MeanderOmnium.
Deze workshop wordt gegeven op maandag 12 december in het Wijkinloophuis, De Clomp 32-02 in Zeist. 

Bent u geïnteresseerd in deelname? Wees dan snel!
Opgeven kan tot 9 december: meld dit even bij ons (Huurdersvereniging: torenflatzeist@gmail.com of pauloliemans@torenflat.nl), aangezien de uitnodiging voor bewonersorganisaties is, dan kunt u namens HV Torenflat deelnemen.

Meer over de workshop:
"Met het koude weer in aantocht zal onze jeugd weer duidelijk aanwezig zijn op hangplekken in de wijken. Ook met het oog op de decembermaand zal het afsteken van vuurwerk op veel locaties toenemen. (...) 
De workshop biedt bewoners de mogelijkheid om te leren en te oefenen over hoe u zelf in gesprek kunt gaan met jongeren hoe u hen kunt corrigeren.
De workshop wordt verzorgd door Hans Kaldenbach, schrijver van verschillende boeken over hoe om te gaan met de huidige jeugd(cultuur). Na afloop van de workshop ontvang iedere deelnemer, gratis, een praktisch boekje met nuttige tips."