donderdag 17 november 2016

Wijziging Takenpakket Huismeester

Geachte leden van bewonerscommissies, huurdersafgevaardigde en contactpersoon, (als zodanig staat u momenteel bij HOP geregistreerd).

Sinds de overname in 2015 van onze appartementencomplexen door Patrizia is het takenpakket van de huismeester beperkt tot werkzaamheden in de algemene ruimtes van het complex. In de woning mocht hij niets doen. Na veel overleg van het bestuur van uw huurdersorganisatie met Patrizia en MVGM is er nu toch een uitbreiding van het takenpakket van de huismeester tot stand gekomen. De huismeester mag nu ook eenvoudige kleine herstellingen binnen de woning uitvoeren. Een bewoner kan hiervoor contact opnemen met de huismeester of een briefje in de blauwe brievenbus van de huismeester doen.

Het is belangrijk dat alle bewoners van uw complex kennis kunnen nemen van het TAKENPAKKET HUISMEESTER en in het bijzonder van de bijlage bij PUNT 11. Wilt u de meegestuurde bijlagen aanbrengen op de prikborden zodat alle bewoners hiervan kennis kunnen nemen.

Met vriendelijke groet,

Cor Schults
Secretaris HOP

Bijlage