maandag 24 oktober 2011

Verantwoordingsverslag Vestia

Naar aanleiding van de nieuwsbrief van Vestia Noord Nederland:

Wist u dat u digitaal in dialoog kunt gaan met Vestia over haar prestaties van het afgelopen jaar?
Tot 2010 verantwoordde Vestia zich over het gevoerde beleid en de geleverde prestaties op het niveau van heel Vestia via verantwoordingsverslagen op papier. Met ingang van 2010 verantwoordt Vestia zich digitaal door met de stakeholders in dialoog te gaan op een speciale internet-pagina. U leest alles over onze gezamenlijke initiatieven op het gebied van Wonen, Leefbaarheid, Wonen & Zorg en Werken in ons eerste digitale verantwoordingsverslag 2010 'In Dialoog’.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten